Komisja Sportu ( Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży) działa od roku 1982.
W jej skład wchodzili uznani - wybitni działacze i szkoleniowcy między innymi tacy jak: Stanisław Ziobrzyński, Jan Mulak, Bohdan Szewczyk, Jerzy Szymonek, Janusz Jackowski oraz inni.
Do głównych jej zadań należy opracowywanie rozwiązań organizacyjno-szkolenio-wych oraz finansowych w zakresie funkcjonowania sportu młodzieżowego w Polsce. Zakres zadań koncentruje się na organizacji szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, który to "System" od lat realizowany jest i doskonalony przez Komisję Sportu.

 


 Skład Komisji


 Regulamin Komisji


 Komunikaty


 Z prac komisji