Skład Komisji
 

 1. Lewicki Zbigniew Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Przewodniczący
 2. Janczy Jerzy Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Wiceprzewodniczący
 3. Bednarczyk Mirosław Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych Członek
 4. Englander Krzysztof Pomorska Federacja Sportu Członek
 5. Kęcki Krzysztof Polski Związek Lekkiej Atletyki Członek
 6. Kołodziej Sławomir Świętokrzyska Federacja Sportu  Członek

 7. Koniusz Krzysztof

Śląska Federacja Sportu Członek
 8. Lipski  Jerzy Lubelska Unia Sportu Członek
 9. Ludwig Piotr Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Członek
10. Marcinkiewicz Robert Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu Członek
11. Olszański Paweł Dolnośląska Federacja Sportu Członek
12. Pikierski Mirosław Łódzka Federacja Sportu Członek
13. Pytel Stanisław Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego Członek
14. Rzeźniewski Marian Lubuska Federacja Sportu Członek
15. Sułkowski Bogusław Lubuska Federacja Sportu Członek
16. Trojan Bogusław Lubelska Unia Sportu Członek
17. Waligóra Marian Śląska Federacja Sportu Członek