Jest to program byłego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu prowadzony od 1994 roku mający na celu wyłonienie i jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach Kadry Narodowej Juniorów (KNJ) prowadzonej przez polskie związki sportowe. Program ten realizują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS) wskazane przez Urzędy Marszałkowskie.

Program dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r.
prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego

 

Zarządzenie Ministra Sportu i Turystyki nr 21 z dnia 7.12.2012 r.            
Zarządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30.04.2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21                   

A. Ogólne warunki realizacji Programu
  I. Złożenia ogólne Programu
    1.1. Podstawowe zadania Programu
    1.2. Postępowanie w konkursie ofert
1.3. Zasady gospodarowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w sporcie młodzieżowym i sporcie osób niepełnosprawnych (SON)
1.4. Ogólne zasady organizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo
B. Szczegółowe warunki realizacji Programu
  II. Szkolenie wojewódzkie
    2. Organizacja szkolenia KW
  III. Organizacja szkolenia w KWM
  IV. Organizacja szkolenia w KWJ
V. Organizacja szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego
    5.1. Zasady ogólne
    5.2. Założenia organizacyjno-finansowe szkolenia w sms, nsms, oraz w ossm pzs, gossm i lossm w  zespołowych grach sportowych

    5.3. Funkcjonowanie sms i nsms
    5.4. Założenia organizacyjno-finansowe szkolenia w ossm LZS
    5.5. Założenia organizacyjno-finansowe szkolenia w acss i wcss
5.6. Program przygotowań i udziału akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach w sportach letnich i zimowych oraz AMŚ
VI. Organizacja przygotowań i udziału sportowców niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym
VII. Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej
    7.1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików lub Mistrzostwa Polski Młodzików

    7.2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
    7.3. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
    7.4, Zasady współzawodnictwa ponadwojewódzkiego
7.5. Zasady opłacania sędziów na zawodach rozgrywanych w ramach SSM (z dofinansowaniem ze środków MSiT)
7.6. Nagrody Ministra Sportu i Turystyki dla najwyżej sjkasyfikowanych jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych w SSM
VIII. Zadanie TRENER
IX. Prowadzenie działalności kontrolnej w SSM
   
Słownik skrótów Programu
   
Limity kadry wojewódzkiej młodzików na 2012 rok
Limity kadry wojewódzkiej juniorów na 2012 rok
   
Dane adresowe Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT
   
Kierownicy wyszkolenia w województwach
   
  Cały program szkolenia na 2013 rok (pdf)
  Cały program szkolenia na 2012 rok (pdf)
  Cały program szkolenia na 2011 rok (pdf)
  Cały program szkolenia na 2010 rok (pdf)
  Cały program szkolenia na 2009 rok (zip)
  Cały program szkolenia na 2008 rok (zip)