(*2008)

załącznik B

Limity kadry wojewódzkiej młodzików na 2008 rok

Podziału dokonano na podstawie danych GUS

dotyczących liczby 11 – 15-letnich dzieci w rozbiciu na województwa.

Lp.

województwo

Ilość młodzieży

%

Liczba osób

12 000

1

Dolnośląskie

160 965

6,95

834

2

Kujawsko-Pomorskie

131 330

5,67

680

3

Lubelskie

139 798

6,04

725

4

Lubuskie

62 632

2,70

324

5

Łódzkie

144 777

6,25

750

6

Małopolskie

210 212

9,08

1 090

7

Mazowieckie

297 035

12,83

1 539

8

Opolskie

60 559

2,61

313

9

Podkarpackie

144 411

6,24

749

10

Podlaskie

78 596

3,39

407

11

Pomorskie

137 574

5,94

713

12

Śląskie

257 940

11,14

1 336

13

Świętokrzyskie

79 661

3,44

413

14

Warmińsko-Mazurskie

95 180

4,11

493

15

Wielkopolskie

212 110

9,16

1 099

16

Zachodniopomorskie

103 256

4,46

535

 

 

2 316 036

100,00

12 000

        Polska Statystyka Publiczna                                  

Ludność według płci, grup wieku, województw-grupa 10-14 lat. Stan w dniu 31.XII.2006 r.