(*2008)

 

5.5. Zasady opłacania sędziów na zawodach rozgrywanych w ramach SSM

(oraz z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki)

  

dotyczy:

·       zawodów eliminacyjnych i finałowych OOM;

·       MMM, ponadwojewódzkich mistrzostw juniorów młodszych i juniorów;

·       ponadwojewódzkich turniejów eliminacyjnych do OOM w zespołowych grach sportowych;

·       zawodów międzywojewódzkich (młodzików, juniorów młodszych, juniorów);

·       Igrzysk Młodzieży Szkolnej;

·       innych zawodów dofinansowanych ze środków MSiT

 

1. Sędziowie zamiejscowi otrzymują:

·       zwrot kosztów przejazdu – II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,

·       wyżywienie i zakwaterowanie

·       ryczałt sędziowski         - do 35 zł przy zawodach do 5 godzin,

                                         - do 46 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,

                                         - do 57 zł przy zawodach powyżej 8 godzin

 

2. Sędziowie miejscowi otrzymują:

·       ryczałt sędziowski         - do 35 zł przy zawodach do 5 godzin,

                                         - do 46 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin + obiad*

                                         - do 57 zł przy zawodach powyżej 8 godzin + obiad*

 

3. Sędzia główny otrzymuje:

·       zwrot kosztów przejazdu – II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,

·       wyżywienie i zakwaterowanie

·       ryczałt sędziowski         - do 52 zł przy zawodach do 5 godzin,

                                         - do 66 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,

                                         - do 85 zł przy zawodach powyżej 8 godzin

  

Uwagi:

* posiłek (obiad) dotyczy jedynie zawodów finałowych OOM, na zasadach ustalonych przez organizatora;

** zasady dokumentowania rozliczenia określa kierownik jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych;

 

 

4. Informacje dodatkowe

a. Każdy pzs wyznacza sędziego głównego na zawody finałowe OOM.

b. Liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

c. delegat techniczny, który pełni jednocześnie funkcję sędziego głównego, otrzymuje świadczenia takie same, jakie przysługują sędziemu głównemu.

d. W przypadkach, gdy delegat techniczny znajduje się w limicie sędziów, określonym w regulaminie OOM, otrzymuje wówczas świadczenia sędziego.

e. Uczestnictwo w zawodach delegata technicznego, nie ujętego w limicie sędziów OOM lub innego przedstawiciela pzs, jest finansowane przez jednostkę delegującą.